รับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตร แผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์  

» 
ประกาศรับสมัคร   

» ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา แผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์               
» แผ่นพับประชาสัมพันธ์
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

ขั้นตอนการสมัคร

1. ชำระค่าสมัคร 800 บาท โดยโอนผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

    หมายเลขบัญชี 156-2-30149-7  ชื่อบัญชี ม.ร. รป.ม. หัวหมาก รุ่น 16 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

    ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ Mobile Banking หลังจากโอนเงินแล้ว ให้ผู้สมัครส่งหลักฐานดังนี้

2. ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  

3. ให้ส่งเอกสารการสมัครผ่าน Google Form สามารถคลิ๊กลิ้งก์ หรือสแกน QR CODE ด้านล่าง โดยถ่ายภาพเอกสาร หรือสแกนเอกสารดังนี้

    3.1 ใบสมัคร หน้าที่ 1 และหน้าที่ 2

    3.2 หลักฐานการชำระค่าสมัคร  (Pay-In Slip หรือ Slip mobile Banking)

    3.3 สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสืออนุมัติสภา

    3.4 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 

    3.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

    3.6 สำเนาทะเบียนบ้าน

4. เมื่อส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว โครงการฯ จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการสมัคร และติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสมัครภายใน 48 ชั่วโมง

    กรณีไม่ได้รับการติดต่อกลับให้โทรแจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-1400-8816, 08-7497-6009 หรือ 0-2310-8007

5. ใบสมัครตัวจริงพร้อมเอกสารแนบให้นำมาส่งในวันสัมภาษณ์

หมายเหตุ ผู้ที่สมัครจะต้องจบปริญญาตรีโดยสมบูรณ์ก่อนวันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

คลิ๊กที่นี่... เพื่อส่งเอกสารการสมัคร หรือสแกน QR CODE ด้านล่าง
SCAN QR CODE เพื่อส่งเอกสารการสมัคร

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม