images/17048.jpg
images/2567_1.jpg
images/ad2567.png
images/cover_web_2023.jpg
previous arrow
next arrow

รับสมัครนักศึกษาใหม่

รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

อักขราวิสุทธิ์

ตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ

วารสารรามคำแหง

ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์

กำหนดการบรรยาย

กำหนดการบรรยาย โครงการ MPA

ผลการศึกษา

Check The Study Results

e-graduate

ตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลของนักศึกษา

MPA Download

ดาวน์โหลดใบคำร้องทั่วไป ลาป่วย-ลากิจ อื่นๆ
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิตศึกษา
(เพื่อขอใบรับรองสภามหาวิทยาลัย และใบรับรองผลการศึกษา)

นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องได้ ภายหลังจากวันที่มีชื่อเสนอสภาฯ
เพื่ออนุมัติปริญญาไปแล้วเป็นเวลา 1 สัปดาห์
ณ เคาน์เตอร์บริการ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ PAD 7097

ประกาศสอบประมวลความรู้ PAD 7097

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของหน่วยงาน

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today 0

Yesterday 59

Week 277

Month 1661

All 29832

Image
Image
Image
นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม