*** ยินดีต้อนรับสู่ โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ...
มติสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงอนุมัติปริญญา 


(c) copyright 2006. Master of Public Administration , Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.