เสนอสภาส่วนกลาง

  ภาค 1 ปีการศึกษา 2563

  หัวหมาก รุ่นที่ 11 ห้อง 2
  - ครั้งที่ 2


  ภาค 2 ปีการศึกษา 2562

  หัวหมาก รุ่นที่ 11 ห้อง 1
  - ครั้งที่ 6


  ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนปริญญา
  (เพื่อขอใบรับรองสภามหาวิทยาลัย และใบรับรองผลการศึกษา)

  นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องได้ ภายหลังจากวันที่มีชื่อเสนอสภาฯ
  เพื่ออนุมัติปริญญาไปแล้วเป็นเวลา 1 สัปดาห์


  ณ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ชั้น 1
  วันจันทร์–ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น
  วันเสาร์–อาทิตย์ เวลา 09.00-15.00 น.
  (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)


  1. เงินสด หรือแคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวนเงิน 2,300 บาท (สองพันสามร้อยบาทถ้วน)
  - ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต 2,000 บาท
  - ค่าใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ภาษาอังกฤษ 100 บาท
  - ค่าใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ภาษาไทย 100 บาท
  - ค่าใบรับรองสภามหาวิทยาลัย 100 บาท
  2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนา)
  3. รูปถ่ายสีหน้าตรง สวมชุดครุยวิทยฐานะ ขนาด 2 นิ้ว ใช้จำนวน 3 รูป
  (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังสีฟ้าอ่อน ไม่มีลวดลาย ใช้กระดาษโฟโต้ หรือกระดาษสำหรับ อัดรูปโดยเฉพาะห้ามใช้รูปโพลาลอย หรือรูปตัดต่อ) สีแถบและตัวครุยวิทยฐานะให้เป็นไปตามระเบียบ พร้อมเขียนชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา ศูนย์ที่ศึกษา และรุ่นที่ ด้านหลังรูปถ่าย
  นักศึกษาหญิง
  สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ติดกระดุมคอด้วยกระดุมโลหะของมหาวิทยาลัย
  จัดแต่งทรงผมให้เรียบร้อย ไม่บังชุดครุยด้านหน้า ห้ามใส่เครื่องประดับทุกชนิด

  นักศึกษาชาย สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทลายชะลอมของมหาวิทยาลัย สวมชุดสูทสีดำ
  “กรณีข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ แต่งเครื่องแบบชุดปกติขาวได้”

  พระสงฆ์ ห่มคลุม

  หมายเหตุ กรณีนักศึกษามีประสงค์ขอรับเอกสารทางไปรษณีย์ให้เตรียมซองขนาด C4 (22.8x30 CM) พร้อมติดแสตมป์จำนวน 40 บาท และจ่าหน้าซองถึงตนเองให้ชัดเจน

  ระยะเวลาเสร็จ 30 วันทำการ
  (นับจากวันที่ยื่นคำร้อง ณ เคาน์เตอร์บริการ บัณฑิตวิทยาลัย)
  ตรวจสอบสถานะเอกสารได้ที่ : www.grad.ru.ac.th หัวข้อ “ระบบตรวจสอบสถานะ”
  สอบถามข้อมูลได้ที่ : งานหนังสือสำคัญ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ชั้น 1
  โทร. 0-2310-8560 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. (พักเที่ยง)

   (c) copyright 2006. Master of Public Administration , Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.