*** ยินดีต้อนรับสู่ โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ...
ข่าวโครงการ


  ประกาศการเปลี่ยนแปลงลงประกาศต่างๆของโครงการฯ more...
  ประกาศกำหนดส่งงานของนักศึกษา more...

  แจ้งนักศึกษาเพื่อทราบ more...

  ประกาศสอบแก้ I สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ more...

ประกาศรายชื่ออนุมัติสภาฯ


  ภาค 1 ปีการศึกษา 2559

  อนุมัติสภาฯ ส่วนกลาง

  -
  ครั้งที่

  อนุมัติสภาฯ ส่วนภูมิภาค

  - ครั้งที่ 1 , 2,
  5

ผู้ที่ยังไม่มีชื่ออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยนั้น
อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบวุฒิเดิมจากบัณฑิตวิทยาลัย
กำหนดสอบวิชา PAD 7097 (สอบประมวลความรู้)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนสอบ วิชา PAD 7097 (สอบประมวลความรู้)
ประกาศสอบแก้ I
ประกาศรายชื่อเข้าสอบ

จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 13
สอบวิชา PAD6202 วันศุกร์ 23 ก.ย. 59 เวลา 18.00 - 21.00 น.

หัวหมาก รุ่นที่ 8 ห้อง 1
สอบวิชา PAD7402 วันเสาร์ 24 ก.ย. 59 เวลา 09.00 - 12.00 น.

หัวหมาก รุ่นที่ 8 ห้อง 2
สอบวิชา PAD7403 วันเสาร์ 24 ก.ย. 59 เวลา 13.00 - 16.00 น.

หัวหมาก รุ่นที่ 8 ห้อง 3
สอบวิชา PAD7403 วันอาทิตย์ 25 ก.ย. 59 เวลา 09.00 - 12.00 น.

จังหวัดนนทบุรีี รุ่นที่ 8 ห้อง 1
สอบวิชา PAD6104 วันอาทิตย์์ 25 ก.ย. 59 เวลา 09.00 - 12.00 น.

จังหวัดนนทบุรีี รุ่นที่ 8 ห้อง 2
สอบวิชา PAD6104 วันอาทิตย์์ 25 ก.ย. 59 เวลา 13.00 - 16.00 น.


กำหนดการลงทะเบียนเรียน
  


(c) copyright 2006. Master of Public Administration , Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.