*** ยินดีต้อนรับสู่ โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ...
ข่าวโครงการ


  ประกาศการเปลี่ยนแปลงลงประกาศต่างๆของโครงการฯ more...
  ประกาศกำหนดส่งงานของนักศึกษา more...

  แจ้งนักศึกษาเพื่อทราบ more...

  ประกาศสอบแก้ I สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ more...

ประกาศรายชื่ออนุมัติสภาฯ


  ภาค 1 ปีการศึกษา 2557

  อนุมัติสภาฯ ส่วนกลาง


  อนุมัติสภาฯ ส่วนภูมิภาค

  - จ.ลพบุรี 7 ครั้งที่ 4 ,


  - บางนา 10, จ.ลพบุรี 7, สงขลา 8, นนทบุรี 5, ระยอง 9 ครั้งที่ 5 ,

  - จ.สุโขทัย 4, จ.เชียงใหม่ 10 ครั้งที่ 9 ,

  - จ.ขอนแก่น 4, จ.นนทบุรี 4 ครั้งที่ 10 ,


กำหนดสอบวิชา PAD 7097 (สอบประมวลความรู้)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนสอบวิชา PAD 7097 (สอบประมวลความรู้)
ประกาศสอบแก้ I
ประกาศรายชื่อเข้าสอบ

หัวหมาก รุ่นที่ 7 ห้อง 1
สอบวิชา PAD6401 วันเสาร์ที่ 29 พ.ย. 57 เวลา 09.00 -12.00 น.

หัวหมาก รุ่นที่ 7 ห้อง 2
สอบวิชา PAD6401 วันเสาร์ที่ 29 พ.ย. 57 เวลา 13.00 -16.00 น.

หัวหมาก รุ่นที่ 7 ห้อง 3
สอบวิชา PAD6201 วันอาทิตย์ที่ 30 พ.ย. 57 เวลา 09.00 -12.00 น.

จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 5
สอบวิชา PAD7402 วันอาทิตย์ที่ 30 พ.ย. 57 เวลา 09.00 -12.00 น.


กำหนดการลงทะเบียนเรียน
  


(c) copyright 2006. Master of Public Administration , Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.