*** ยินดีต้อนรับสู่ โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ...
ข่าวโครงการ


    ประกาศการเปลี่ยนแปลงลงประกาศต่างๆของโครงการฯ more...
    ประกาศกำหนดส่งงานของนักศึกษา more...

    แจ้งนักศึกษาเพื่อทราบ more...

    ประกาศสอบแก้ I สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ more...

ประกาศรายชื่ออนุมัติสภาฯ
กำหนดสอบวิชา PAD 7097 (สอบประมวลความรู้)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนสอบวิชา PAD 7097 (สอบประมวลความรู้)
ประกาศสอบแก้ I
ประกาศรายชื่อเข้าสอบ

วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 11
สอบวิชา PAD7403 วันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 58 เวลา 09.00 - 12.00 น.

จังหวัดลพบุรี รุ่นที่ 9
สอบวิชา PAD6104 วันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 58 เวลา 09.00 - 12.00 น.

จังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ 7 ห้อง 1
สอบวิชา PAD6102 วันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 58 เวลา 09.00 - 12.00 น.

จังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ 7 ห้อง 2
สอบวิชา PAD6301 วันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 58 เวลา 13.00 - 16.00 น.

จังหวัดสงขลา รุ่นที่ 10 ห้อง 1
สอบวิชา PAD6101 วันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 58 เวลา 09.00 - 12.00 น.

จังหวัดสงขลา รุ่นที่ 10 ห้อง 2
สอบวิชา PAD6101 วันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 58 เวลา 09.00 - 12.00 น.

 

กำหนดการลงทะเบียนเรียน
  


(c) copyright 2006. Master of Public Administration , Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.