*** ยินดีต้อนรับสู่ โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ...
ข่าวโครงการ


  ประกาศการเปลี่ยนแปลงลงประกาศต่างๆของโครงการฯ more...
  ประกาศกำหนดส่งงานของนักศึกษา more...

  แจ้งนักศึกษาเพื่อทราบ more...

  ประกาศสอบแก้ I สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ more...

ประกาศรายชื่ออนุมัติสภาฯ  ภาค 2 ปีการศึกษา 2560


  อนุมัติสภาฯ ส่วนกลาง

  - ครั้งที่


  อนุมัติสภาฯ ส่วนภูมิภาค

  - ครั้งที่ 1
  ,

  --------------------------------------------------

  ภาค 1 ปีการศึกษา 2560

  อนุมัติสภาฯ ส่วนกลาง

  - ครั้งที่
  4,

  อนุมัติสภาฯ ส่วนภูมิภาค

  - ครั้งที่ 1
  , 3


ผู้ที่ยังไม่มีชื่ออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยนั้น
อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบวุฒิเดิมจากบัณฑิตวิทยาลัย
กำหนดสอบวิชา PAD 7097 (สอบประมวลความรู้)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนสอบ วิชา PAD 7097 (สอบประมวลความรู้)
ประกาศสอบแก้ I
ประกาศรายชื่อเข้าสอบ


จังหวัดลพบุรี รุ่นที่ 11
สอบวิชา PAD6301 วันเสาร์ที่ 21 เม.ย. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.

จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 14
สอบวิชา PAD7403 วันเสาร์ที่ 21 เม.ย. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.

จังหวัดระยอง รุ่นที่ 14
สอบวิชา PAD6202 วันเสาร์ที่ 21 เม.ย. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.

จังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ 10
สอบวิชา PAD6202 วันอาทิตย์ที่ี่ 22 เม.ย. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.กำหนดการลงทะเบียนเรียน
  


(c) copyright 2006. Master of Public Administration , Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.