*** ยินดีต้อนรับสู่ โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ...
ข่าวโครงการ


  ประกาศการเปลี่ยนแปลงลงประกาศต่างๆของโครงการฯ more...
  ประกาศกำหนดส่งงานของนักศึกษา more...

  แจ้งนักศึกษาเพื่อทราบ more...

  ประกาศสอบแก้ I สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ more...

ประกาศรายชื่ออนุมัติสภาฯ


  ภาค 1 ปีการศึกษา 2557

  อนุมัติสภาฯ ส่วนกลาง

  อนุมัติสภาฯ ส่วนภูมิภาค

กำหนดสอบวิชา PAD 7097 (สอบประมวลความรู้)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนสอบวิชา PAD 7097 (สอบประมวลความรู้)
ประกาศสอบแก้ I
ประกาศรายชื่อเข้าสอบ


วิทยาเขตบางนาี รุ่นที่ 12
สอบวิชา PAD6401 วันเสาร์ที่ 30 พ.ค. 58 เวลา 09.00 - 12.00 น.

 

กำหนดการลงทะเบียนเรียน
  


(c) copyright 2006. Master of Public Administration , Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.