*** ยินดีต้อนรับสู่ โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ...
 
ข่าวโครงการ


  ประกาศการเปลี่ยนแปลงลงประกาศต่างๆของโครงการฯ more...
  ประกาศกำหนดส่งงานของนักศึกษา more...

  แจ้งนักศึกษาเพื่อทราบ more...

  ประกาศสอบแก้ I สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ more...

ประกาศรายชื่ออนุมัติสภาฯ  ภาค 1 ปีการศึกษา 2560


  อนุมัติสภาฯ ส่วนกลาง

  - ครั้งที่
  4,

  อนุมัติสภาฯ ส่วนภูมิภาค

  - ครั้งที่ 1
  , 3

  --------------------------------------------------

  ภาค 2 ปีการศึกษา 2559


  อนุมัติสภาฯ ส่วนกลาง

  - ครั้งที่ 9,
  13,

  อนุมัติสภาฯ ส่วนภูมิภาค

  - ครั้งที่ 3
  , 4, 8, 12

ผู้ที่ยังไม่มีชื่ออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยนั้น
อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบวุฒิเดิมจากบัณฑิตวิทยาลัย
กำหนดสอบวิชา PAD 7097 (สอบประมวลความรู้)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนสอบ วิชา PAD 7097 (สอบประมวลความรู้)
ประกาศสอบแก้ I
ประกาศรายชื่อเข้าสอบ


วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 14
สอบวิชา PAD6301 วันเสาร์ที่ 25 พ.ย. 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.

หัวหมาก รุ่นที่ 9 ห้อง 1
สอบวิชา PAD7403 วันเสาร์ที่ 25 พ.ย. 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.

หัวหมาก รุ่นที่ 9 ห้อง 2
สอบวิชา PAD6102 วันเสาร์ที่ 25 พ.ย. 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.

หัวหมาก รุ่นที่ 9 ห้อง 3
สอบวิชา PAD7403 วันอาทิตย์ที่ 26 พ.ย. 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.


กำหนดการลงทะเบียนเรียน
  


(c) copyright 2006. Master of Public Administration , Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.