*** ยินดีต้อนรับสู่ โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ...
ข่าวโครงการ
กำหนดสอบการค้นคว้าอิสระ
กำหนดสอบวิชา PAD 7097 (สอบประมวลความรู้)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนสอบ วิชา PAD 7097 (สอบประมวลความรู้)
ประกาศสอบแก้ I
ประกาศรายชื่อเข้าสอบ


หัวหมาก รุ่นที่ 12 ห้อง 1
สอบวิชา PAD6102 วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.

หัวหมาก รุ่นที่ 12 ห้อง 2

สอบวิชา PAD6301 วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.


กำหนดการลงทะเบียนเรียน
 
 
 

(c) copyright 2006. Master of Public Administration , Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.