*** ยินดีต้อนรับสู่ โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ...
ข่าวโครงการ


  ประกาศการเปลี่ยนแปลงลงประกาศต่างๆของโครงการฯ more...
  ประกาศกำหนดส่งงานของนักศึกษา more...

  แจ้งนักศึกษาเพื่อทราบ more...

  ประกาศสอบแก้ I สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ more...

กำหนดสอบการค้นคว้าอิสระ
ประกาศรายชื่ออนุมัติสภาฯ  ภาค 1 ปีการศึกษา 2561


  อนุมัติสภาฯ ส่วนกลาง

  - ครั้งที่
  3,

  อนุมัติสภาฯ ส่วนภูมิภาค

  - ครั้งที่ 3
  , 5, 6, 13,

  --------------------------------------------------

  ภาค 2 ปีการศึกษา 2560

  อนุมัติสภาฯ ส่วนกลาง

  - ครั้งที่
  12, 13, 14, 15,

  อนุมัติสภาฯ ส่วนภูมิภาค

  - ครั้งที่ 1
  , 2, 5, 6, 7,

  - ครั้งที่ 1
  , 3

ผู้ที่ยังไม่มีชื่ออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยนั้น
อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบวุฒิเดิมจากบัณฑิตวิทยาลัย
กำหนดสอบวิชา PAD 7097 (สอบประมวลความรู้)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนสอบ วิชา PAD 7097 (สอบประมวลความรู้)
ประกาศสอบแก้ I
ประกาศรายชื่อเข้าสอบ


หัวหมาก รุ่นที่ 11 ห้อง 1
สอบวิชา PAD6501 วันเสาร์ที่ 6 ก.ค. 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.


หัวหมาก รุ่นที่ 11 ห้อง 2
สอบวิชา PAD6401 วันเสาร์ที่ 6 ก.ค. 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น.
กำหนดการลงทะเบียนเรียน
  


(c) copyright 2006. Master of Public Administration , Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.