*** ยินดีต้อนรับสู่ โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ...
ข่าวโครงการ


    ประกาศการเปลี่ยนแปลงลงประกาศต่างๆของโครงการฯ more...
    ประกาศกำหนดส่งงานของนักศึกษา more...

    แจ้งนักศึกษาเพื่อทราบ more...

    ประกาศสอบแก้ I สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ more...

ประกาศรายชื่ออนุมัติสภาฯ
กำหนดสอบวิชา PAD 7097 (สอบประมวลความรู้)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนสอบวิชา PAD 7097 (สอบประมวลความรู้)
ประกาศสอบแก้ I
ประกาศรายชื่อเข้าสอบ


จังหวัดสงขลาี รุ่นที่ 9 ห้อง 1
สอบวิชา PAD6104 วันเสาร์์ที่ 28 ก.พ. 58 เวลา 18.00 - 21.00 น.

จังหวัดสงขลา รุ่นที่ 9 ห้อง 2
สอบวิชา PAD7403 วันเสาร์์ที่ 28 ก.พ. 58 เวลา 18.00 - 21.00 น.

กำหนดการลงทะเบียนเรียน
  


(c) copyright 2006. Master of Public Administration , Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.