*** ยินดีต้อนรับสู่ โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ...
ข่าวโครงการ


  ประกาศการเปลี่ยนแปลงลงประกาศต่างๆของโครงการฯ more...
  ประกาศกำหนดส่งงานของนักศึกษา more...

  แจ้งนักศึกษาเพื่อทราบ more...

  ประกาศสอบแก้ I สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ more...

ประกาศรายชื่ออนุมัติสภาฯ


  ภาค 1 ปีการศึกษา 2557

  อนุมัติสภาฯ ส่วนกลาง


  อนุมัติสภาฯ ส่วนภูมิภาค

  - จ.ลพบุรี 7 ครั้งที่ 4 ,


  - บางนา 10, จ.ลพบุรี 7, สงขลา 8, นนทบุรี 5, ระยอง 9 ครั้งที่ 5 ,

  - จ.สุโขทัย 4, จ.เชียงใหม่ 10 ครั้งที่ 9 ,

  - จ.ขอนแก่น 4, จ.นนทบุรี 4 ครั้งที่ 10 ,


กำหนดสอบวิชา PAD 7097 (สอบประมวลความรู้)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนสอบวิชา PAD 7097 (สอบประมวลความรู้)
ประกาศสอบแก้ I
ประกาศรายชื่อเข้าสอบ

จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 11
สอบวิชา PAD7302 วันศุกร์ที่ 21 พ.ย. 57 เวลา 18.00 -21.00 น.

วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 11
สอบวิชา PAD6301 วันเสาร์ที่ 21 พ.ย. 57 เวลา 09.00 -12.00 น.กำหนดการลงทะเบียนเรียน
  


(c) copyright 2006. Master of Public Administration , Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.