*** ยินดีต้อนรับสู่ โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ...
ข่าวโครงการ


    ประกาศการเปลี่ยนแปลงลงประกาศต่างๆของโครงการฯ more...
    ประกาศกำหนดส่งงานของนักศึกษา more...

    แจ้งนักศึกษาเพื่อทราบ more...

    ประกาศสอบแก้ I สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ more...

ประกาศรายชื่ออนุมัติสภาฯ
กำหนดสอบวิชา PAD 7097 (สอบประมวลความรู้)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนสอบวิชา PAD 7097 (สอบประมวลความรู้)
ประกาศสอบแก้ I
ประกาศรายชื่อเข้าสอบ


จังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 5
สอบวิชา PAD7402 วันศุกร์ที่ 12 ธ.ค. 57 เวลา 18.00 -21.00 น.

จังหวัดะยอง รุ่นที่ 11
สอบวิชา PAD6101 วันเสาร์ที่ 13 ธ.ค. 57 เวลา 09.00 -12.00 น.

จังหวัดสงขลา รุ่นที่ 9 ห้อง 1
สอบวิชา PAD7302 วันเสาร์ที่ 13 ธ.ค. 57 เวลา 18.00 - 21.00 น.

จังหวัดสงขลา รุ่นที่ 9 ห้อง 2
สอบวิชา PAD7402 วันเสาร์ที่ 13 ธ.ค. 57 เวลา 18.00 - 21.00 น.กำหนดการลงทะเบียนเรียน
  


(c) copyright 2006. Master of Public Administration , Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.