*** ยินดีต้อนรับสู่ โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ...
ข่าวโครงการ


    ประกาศการเปลี่ยนแปลงลงประกาศต่างๆของโครงการฯ more...
    ประกาศกำหนดส่งงานของนักศึกษา more...

    แจ้งนักศึกษาเพื่อทราบ more...

    ประกาศสอบแก้ I สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ more...

กำหนดสอบการค้นคว้าอิสระ
กำหนดสอบวิชา PAD 7097 (สอบประมวลความรู้)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนสอบ วิชา PAD 7097 (สอบประมวลความรู้)
ประกาศสอบแก้ I
ประกาศรายชื่อเข้าสอบ


หัวหมาก รุ่นที่ 11 ห้อง 1
สอบวิชา PAD7403 วันเสาร์ที่ 9 พ.ย. 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.

หัวหมาก รุ่นที่ 11 ห้อง 2
สอบวิชา PAD6102 วันเสาร์ที่ 9 พ.ย. 2562 เวลา13.00 - 16.00 น.


กำหนดการลงทะเบียนเรียน
 


(c) copyright 2006. Master of Public Administration , Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.