*** ยินดีต้อนรับสู่ โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ...
ข่าวโครงการ ช่วง Covid 19
กำหนดสอบการค้นคว้าอิสระ
กำหนดสอบวิชา PAD 7097 (สอบประมวลความรู้)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนสอบ วิชา PAD 7097 (สอบประมวลความรู้)
ประกาศสอบแก้ I
ประกาศรายชื่อเข้าสอบ


หัวหมาก รุ่นที่ 13 ห้อง 1
สอบวิชา PAD6401 วันเสาร์ที่ 24 เม.ย. 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

กำหนดการลงทะเบียนเรียน
 

(c) copyright 2006. Master of Public Administration , Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.