รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2565
 
หลักสูตร 37 หน่วยกิต แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์
เรียนวันเสาร์วันเดียว เวลา 08.00-21.00 น.
 
 
 
 


รศ. เฉลิมพล ศรีหงษ์

(c) copyright 2006. Master of Public Administration , Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.